Dnes a zítra
30.9 (so) sk. - 16:00

Boží mlýny

»  Senioři -30%

Drama s písněmi Jarka Nohavici

Moravské divadelní hody -20%

1.10 (ne) sk. - 19:00

Nabucco

»  Senioři -30%

Leť, myšlenko, na křídlech zlatých...

Naše tipy
1.10 (ne) sk. - 19:00

Nabucco

»  Senioři -30%

Leť, myšlenko, na křídlech zlatých...

3.10 (út) sk. B 19:00

Titus

Dramaturgický úvod od 18:15 hod.

7.10 (so) sk. - 19:00

Bajadéra

Orientální klenot o nešťastné lásce chrámové tanečnice Nikie a vojevůdce Solora

Povinné údaje

Vnitřní oznamovací systém


Vnitřní oznamovací systém


Zveřejněno 25. 7. 2023
zobrazit
Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2023Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2023

Zveřejněno 2. 5. 2023


zobrazit
Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2025
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025
Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2023
GDPR

Dokument ke stažení ZDE (*.pdf) nebo ZDE (*.doc)


zobrazit
Prohlášení o přístupnosti webových stránek


Prohlášení o přístupnosti 

Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky http://www.moravskedivadlo.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti  internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních  systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace, nespravuje mobilní aplikace.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://www.moravskedivadlo.cz


Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti 

internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 3. 2021 metodou vlastního posouzení.

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako případné dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webové stránky či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: 

it@mdol.cz


Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Ministerstvo vnitra.


Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.czzobrazit
Obchodní podmínky
Návštěvní řád Moravského divadla Olomouc
Obchodní podmínky Klubu mladého diváka Arter
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024


Ke stažení ZDE(zveřejněno 26. 1. 2022)


zobrazit
Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2022


Ke stažení ZDE(zveřejněno 26. 1. 2022)


zobrazit
Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2022Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2022


(zveřejněno 14. 12. 2021)


zobrazit
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2024
Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2021Ke stažení  ZDE

(zveřejněno 19. 1. 2021)


zobrazit
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023


Ke stažení:

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023(zveřejněno 11. 12. 2020)


zobrazit
Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2021


Ke stažení ZDE


(zveřejněno 22. 9. 2020)


zobrazit
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023


Ke stažení ZDE


(zveřejněno 9. 9. 2020)


zobrazit
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023
Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2020


Ke stažení ZDE(zveřejněno 20. 1. 2020)


zobrazit
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022


KE STAŽENÍ ZDE(zveřejněno 28. 11. 2019)


zobrazit
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022


KE STAŽENÍ ZDE a ZDE(zveřejněno 17. 7. 2019 a 15. 11. 2019)


zobrazit
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021
Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2019
Ke stažení ZDE(zveřejněno 3. 1. 2019)


zobrazit
Plán výnosů a nákladů na rok 2019 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2021Ke stažení ZDE


(zveřejněno 5. 10. 2018)


zobrazit
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020

(zveřejněno dne 19. 10. 2017)


zobrazit
Věstník veřejných zakázek


https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc


Pro vyhledání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravské divadlo Olomouc, zvolte ve funkční kolonce "Fulltext" pojem MORAVSKÉ DIVADLO.


zobrazit