MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Sobota 4. února 16:00 hodin.


Giuseppe Verdi

Nabucco

Leť, myšlenko, na křídlech zlatých...


12. představení

Libreto: Temistocle Solera
Hudební nastudování: Petr Šumník
Dirigent: Petr Šumník
Režie: Jana Andělová - Pletichová
Sbormistr: Lubomíra Hellová
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kostýmy: Michaela Savovová
Pohybová spolupráce: Jana Andělová - Pletichová
Asistent režie: Petr Hloužek
Hudební příprava: Milada Jedličková, Lucie Kaucká
Inspicient: Dana Krajevskaja, Marie Burianová

osoby a obsazení

Nabucco, král babylonský Jakub Tolaš
Abigail, otrokyně Iveta Jiříková
Fenena, jeho dcera Dana Šťastná, j. h.
Ismael, synovec judského krále Jakub Rousek
Zachariáš, židovský kněz David Szendiuch
Velekněz Baalův Roman Vlkovič
Abdallo, babylónský voják Vojtěch Pačák
Anna, sestra Zachariášova Helena Beránková

Délka představení: cca 2 hodiny a 30 minut, přestávka po I. a II. jednání
Po začátku představení není dovolen přístup do hlediště.
Před vstupem do hlediště vypněte své mobilní telefony.
Prosíme návštěvníky, aby respektovali zákaz pořizování jakýchkoliv obrazových a zvukových záznamů během představení.
Das Fotografieren sowie Film - und Tonaufnahmen während der Vorstellung sind nicht gestattet.
Photographing, video recording and sound recording during the performance are prohibited.